55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

תחרות "מוכנות לחירום בישראל יפה"

המועצה לישראל יפה, בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף מרכז השלטון המקומי ומרכז השלטון האזורי, מקיימות זאת השנה ה – 13 את תחרות "מוכנות לחרום בישראל יפה".  התחרות יוצאת דופן –  לבחינת מוכנות הרשויות המקומיות/בתי חולים ומרפאות קופות חולים לשעת חירום.  באמצעות תחרות זו המועצה תורמת לשיפור מוכנות הרשות המקומית/בית החולים לשעת חירום, על ידי עידוד התחזוקה השוטפת של המקלטים המהווים מרכיב קריטי במוכנות זו.

החל מ-2010 מקיימת המועצה לישראל יפה את תחרות . במסגרת תחרות זו, מתמודדות רשויות מקומיות ויישובים במועצות אזוריות, בתי חולים ומרפאות קופות החולים על אותות שמוענקים עבור מקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים המתוחזקים וערוכים כנדרש למקרה חירום.
תחרות נולדה ביוזמת פיקוד העורף אשר החליטה לגייס את יכולותיה וניסיונה רב השנים של המועצה לישראל יפה בתחום ארגון התחרויות לשיפור החוסן הלאומי. מטרת התחרות היא לעודד את הרשויות המקומיות להגביר ולשפר את פעילותן בתחום אחזקת המקלטים הציבוריים, תוך הגברת המעורבות והמודעות של הקהילה לחשיבות הנושא.

התחרות כוללת מקלטים ציבוריים, ביניהם גם דו-תכליתיים, שהם מקלטים המשמשים את הקהילה למטרות שונות גם בשגרה. ברשויות בהם אין מקלטים ציבוריים ייבחנו מקלטים בבתי ספר וגני ילדים. המקלטים המשתתפים נבחנים על פי מספר קריטריונים של מוכנות, חזות ותחזוקה, כולל: חזות פנימית, חזות חיצונית, הימצאות ותקינות מערכות שירותי העזר הנדרשות בחירום, הימצאות ותקינות אמצעי כיבוי ואמצעי תקשורת, נהלי תחזוקה שוטפת, נהלי תגובה בחירום ותיאום ושיתוף פעולה עם פיקוד העורף.

רשויות מקומיות מוזמנות להשתתף בתחרות זו ללא תשלום. אנא פנו למרכז לאחריות סביבתית – קהילתית :
כתובת: שד' רוקח 80, פארק הירקון גני יהושע.
ת.ד 53250, ת"א 6153201
מנהל המרכז: קובי ישכיל
אחראית תחום: טלי עבודי
טלפון: 03-6423111 שלוחות: 119,103
פקס: 03-6422839
דואר אלקטרוני:kobyy@israel-yafa.org.il

הרשמה לתחרות

טופס הרשמה לתחרות "מוכנות לחרום" (המקלט והמיגון במרחב הציבורי) 2024

טופס הרשמה לתחרות "מוכנות לחרום (המקלט והמיגון במרחב הציבורי) בישראל יפה" 2024
לכבוד,
המועצה לישראל יפה
המרכז לאחריות סביבתית – קהילתית
1 הננו מבקשים להצטרף לתחרות "מוכנות לחרום בישראל יפה" 2024
2. ההרשמה לתחרות עד לתאריך 1.6.24

טפסים נוספים

ניתן למלא את הטופס  ולשלוח חזרה סרוק לדוא"ל: kobyy@israel- yafa.org.il או לפקס: 03-6422839