55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

תחרות מקווה נאה בישראל יפה

תחרות "מקווה נאה בישראל יפה" 2024 נערכת על ידי המועצה לישראל יפה, זאת השנה ה-8 , בחסות המשרד לשירותי דת. התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה מקוואות המצויים ברישומי המועצה הדתית המקומית והמתמודדים בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם.

מטרת התחרות:
הגברת המודעות לערכי טיפוח, אסתטיקה סביבתית, שיפור התנאים הפיסיים, העלאת רמת השירות, נגישות והתנהלות מקיימת במקוואות הנשים, במגמה ליצור בהם סביבה ידידותית לקהל הטובלות ולקהילה, מתוך ראיה כי הגברת המודעות בעניינים אלו יביאו להגדלת מס' הטובלות ועשויה לגרום לקהל יעד פוטנציאלי נוסף להשתמש בשירותי המקוואות.

תנאי סף להשתתפות:
1. מקוואות לנשים בלבד.
2. מקוואות שבאחזקת מועצה דתית/רשות מקומית. התחרות איננה מיועדת למקוואות בבעלות פרטית/עמתות
3. מקוואות בעלי רישוי עסק (מקוואות ללא רישוי עסק יוכלו לקחת חלק בתחרות אולם הדרוג המקסימלי אליו יוכלו להגיע יהיה 4 כוכבים)

מס' המקוואות אשר ייבדקו בכל מועצה דתית:
מועצה דתית בעלת 6 מקוואות ייבדק 1 מקווה.
מועצה דתית בעלת 12 מקוואות ייבדקו 2 מקוואות.
מועצה דתית בעלת 13 מקוואות ומעלה ייבדקו 3 מקוואות.

התחרות תבדוק  את המקוואות בין היתר על פי קריטריונים הנוגעים ל:
– חזות חיצונית: הכניסה, ספסלים, דרכי גישה (נגישות) ושילוט.
– חזות פנימית: מבנה, אולם פעילות,ריהוט בחדר הטובלת שילוט.
– שירותים לרווחת באי המקווה ובטיחות: תעודת הכשרה לבלנית, מיזוג אוויר, מתקני מים, שירותים, מרחב מוגן (או פתרון אחר), ציוד כיבוי אש ועוד.
– התנהלות מקיימת – איכות הסביבה: חיסכון במים וחשמל, שימוש בחומרים שפגיעתם בסביבה פחותה.

מועצות דתיות מוזמנות להשתתף בתחרות זו ללא תשלום. אנא פנו למרכז לאחריות סביבתית – קהילתית :
כתובת: שד' רוקח 80, פארק הירקון גני יהושע.
ת.ד 53250, ת"א 6153201
מנהל המרכז: קובי ישכיל
אחראית תחום: טלי עבודי
טלפון: 03-6423111 שלוחות: 119,103
פקס: 03-6422839
דואר אלקטרוני:kobyy@israel-yafa.org.il

הרשמה לתחרות

טופס הרשמה לתחרות "מקווה נאה בישראל יפה" 2024

המועצה לישראל יפה בשיתוף המשרד לשירותי דת מקיימים זאת השנה ה – 8 את תחרות "תחרות מקווה  נאה בישראל יפה " 2024
בכדי לקחת חלק בתחרות יש למלא את טופס ההרשמה.
1. היננו מאשרים את השתתפותנו בתחרות "מקווה נאה בישראל יפה" 2024
2.   תקנון התחרות (יפורסם בקרוב)
3. ההרשמה עד לתאריך 30.5.2024.

בקרוב תחל ההרשמה לתחרות מקווה נאה 2024.

ניתן למלא את הטופס  ולשלוח חזרה סרוק לדוא"ל: kobyy@israel- yafa.org.il או לפקס: 03-6422839

טפסים נוספים

תקנון התחרות (יפורסם בקרוב) 

טופס ההערכה (יפורסם בקרוב)