55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

תחרות "בטיחות בענף הבניה - ישראל יפה בחזות בטוחה"

המועצה לישראל יפה מקיימת בשיתוף: מטה הבטיחות בענף הבניה מטעם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, הסתדרות עובדי הבניין והעץ והתאחדות הקבלנים בוני הארץ, זו השנה הראשונה את התחרות הארצית "בטיחות בענף הבניה – ישראל יפה בחזות בטוחה".

 התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה חברות בניה (המצויים ברישומי התאחדות הקבלנים), חברות הלוקחות חלק בדרוג כוכבי הבטיחות של מטה הבטיחות בענף הבניה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ.(אתרי בניה הנמצאים מסוף שלב השלד).

המשתתפים בתחרות מתמודדים בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם.

מטרת התחרות:
הגברת המודעות בקרב חברות הבניה לנושאי הבטיחות והטמעתן באתרי הבניה לצד היבט
קיימות ואיכות חיים, במטרה לשמור על שלומם של העובדים באתר ועל המרחב הציבורי.

ניתן להרשם עד לתאריך 10.9.2023

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למועצה לישראל יפה, המרכז לאחריות סביבתית – קהילתית:
כתובת: שד' רוקח 80, פארק הירקון גני יהושע.
ת.ד 53250, ת"א 6153201
מנהל המרכז: קובי ישכיל
אחראית תחום: טלי עבודי
טלפון: 03-6423111 שלוחות: 119,103
פקס: 03-6422839
דואר אלקטרוני:kobyy@israel-yafa.org.il

הרשמה לתחרות

טופס הרשמה לתחרות "בטיחות בענף הבניה - ישראל יפה בחזות בטוחה" 2024

המועצה לישראל יפה מקיימת בשיתוף: מטה הבטיחות בענף הבניה
מטעם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, הסתדרות עובדי הבניין והעץ והתאחדות הקבלנים בוני הארץ,

זו השנה הראשונה את התחרות הארצית "בטיחות בענף הבניה – ישראל יפה בחזות בטוחה".
חברות בניה הרשומות בהתאחדות הקבלנים המעוניינות לקחת חלק בתחרות ימלאו את טופס ההרשמה הרצ"ב.
לכבוד:
המעצה לישראל יפה
המרכז לאחריות סביבתית – קהילתית
1. היננו מאשרים את השתתפותינו בתחרות "בטיחות בענף הבניה – ישראל יפה בחזות בטוחה" 2024
2. את דמי ההרשמה ניתן להעביר בהעברה בנקאית (פרטי החשבון ימסרו בנפרד) או באמצאות המחאה לכתובת: שד' רוקח 80, ת.ד. 53520 תל אביב 61532
3. המועצה האחרון להרשמה – 31.8.24 .

טפסים נוספים