55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

צריכה וייצור אחראיים

חדשות ועדכונים

צריכה אחראית

צריכה אחראית

מהו הקשר שבין פסולת לבין גלובליזציה? כמה פעמים אנחנו משתמשים במוצרים?
כיצד חדרה תרבות החד פעמי לחיינו? אלו שאלות שואלים צרכנים נבונים?
כיצד נצמצם פסולת וצריכה?

לאורך המפגשים נזקק את האבחנה בין "רוצה" לבין "צריך",
האם אנחנו צריכים כל דבר שאנחנו קונים?
נבחן את ההשפעות הסביבתיות של המוצרים שאנו צורכים ונכיר את המושגים
"תרבות הצריכה" ו"גלובליזציה" דרך סיפורים ממקומות שונים בעולם.

הרגל נרכש: צמצום צריכה

4 מפגשים

כיתות ג' – ז'

מספר בגפ"ן: 12687

משחקים בפסולת 0

משחקים בפסולת

יצא לכם פעם לשחק בפסולת?
בפעילות זו התלמידים מבינים כי לאדם השפעה רבה על הסביבה ולומדים מה הקשר
בין צריכה לבין פסולת.
התלמידים לומדים כי הטבע הוא המקור לכל החפצים שלנו ומשאביו מוגבלים, לומדים
כמה זמן לוקח לכל חומר להתכלות, מבינים את הבעייתיות שבהטמנת פסולת, ואף
מציעים פתרונות שונים לצמצום הפסולת.
בסיום הפעילות הם נהנים ממשחקים שנוצרו בשימוש חוזר מחפצים שונים ומגוונים.

הרגל נרכש: צרכנות נבונה, סביבה נקיה ושימוש חוזר.

5 מפגשים

כיתות ד' – ז'

מספר בגפ"ן: 12418

יצירת קשר עם המרכז ללימודי סביבה

להזמנת פעילות או קבלת מידע נוסף

המועצה לישראל יפה

03-6423111 שלוחה 4

03-6422839

esc@israel-yafa.org.il