55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

על יסודי

חדשות ועדכונים

מרכז לימודי - על יסודי

מנהיגות לקיימות עירונית

אתגרי המאה ה-21 בתחום הסביבתי מובילים אותנו לצפייה ממנהיגים לטפל בהם.
האחריות שלנו היא לתת כלים לדור העתיד להוביל ולהנהיג פעולות לטובת הסביבה.
דור העתיד צריך להבין את אתגרי הסביבה, להוביל מסרים וערכים, לדעת לאתר פתרונות,
לקבל כלים להתמודד עם בעיות מורכבות ולהניע ללא מורת רוח את הקהילה הבית ספרית
לייצור שינוי בהתנהגויות ולפעול לטובת הסביבה. 
בתוכנית התלמידים מכירים מנהיגות/ים מתחום הסביבה, נחשפים לערכים המובילים וליכולות
המנהיגות הייחודיות שלהן/ם.
במהלך התוכנית קבוצת התלמידים הנבחרת מתנסה בתכנון ובהובלה של פתרון לאתגר סביבתי
במסגרת הקהילה הבית ספרית.

הרגל נרכש: חשיבה של מנהיג

5 מפגשים

כיתות ה'-ט'

מספר בגפ"ן: 2418

tel-aviv-gbae83ea90_1280

עירוניות 2030

תכנון עירוני מיטיב מוביל לפיתוח בר קיימה. התלמידים מכירים במרכיבים השונים
המשפיעים על הסביבה: טיפול בפסולת, ניהול משק אנרגיה, גידול מזון מקומי, מי נגר ועוד
ומתכננים את היישוב/שכונה שלהם תוך הכנסת אלמנטים של עיר חכמה ומקיימת.

מיומנות נרכשת: פיתוח חשיבה תכנונית

5 מפגשים

כיתות ד' – ז'

מספר בגפ"ן: 2418

אנרגיה

אנרגיה במספרים

בדרך לאפס פליטות נלמד להכיר ולהבין את המספרים השונים המספרים את האתגר האנרגטי.
דרך שפת האינפוגרפיקה התלמידים יכירו את אתגרי האנרגיה הגלובליים, יתוודעו לאופן 
הפקת החשמל בישראל ולדילמות הקיימות בשימוש בגז טבעי.
התלמידים יבחרו להכיר דרך מספרים מקורות אנרגיה מתחדשים וליצור אינפוגרפיקה יצירתית
לטובת הפצת רעיונות חדשניים.

הרגלים נרכשים: שימוש מושכל בחשמל, צעדים קטנים להתייעלות אנרגטית

5 מפגשים

כיתות ד'-ז'

מספר בגפ"ן: 12414

צריכה אחראית

צריכה אחראית

מהו הקשר שבין פסולת לבין גלובליזציה? כמה פעמים אנחנו משתמשים במוצרים?
כיצד חדרה תרבות החד פעמי לחיינו? אלו שאלות שואלים צרכנים נבונים?
כיצד נצמצם פסולת וצריכה?

לאורך המפגשים נזקק את האבחנה בין "רוצה" לבין "צריך",
האם אנחנו צריכים כל דבר שאנחנו קונים?
נבחן את ההשפעות הסביבתיות של המוצרים שאנו צורכים ונכיר את המושגים
"תרבות הצריכה" ו"גלובליזציה" דרך סיפורים ממקומות שונים בעולם.

הרגל נרכש: צמצום צריכה

4 מפגשים

כיתות ג' – ז'

מספר בגפ"ן: 12687

hand-gc3f287fe5_1920

מפגשים מהסוג הסביבתי

הימים הסביבתיים הבינלאומיים מעלים את המודעות לנושאי סביבה וקיימות.
  22.4 יום כדור הארץ
  22.5 יום המגוון הביולוגי
  5.6 יום איכות הסביבה
  הרשימה המלאה באתר משרד החינוך.

קיימים אצלנו מגוון מפגשים לימים מיוחדים אלה בנושאים שונים:
משבר האקלים, טבע עירוני, הופכים את הפח, אריזות, ציפורים, עצים ועוד.

 

משך הפעילות: שעתיים

כיתות א'-י'

מספר בגפ"ן: 12984

ממשבר ליוזמה סביבתית

הסביבה בה אנו חיים מאתגרת היום יותר מתמיד. האו"ם קבע 17 יעדים מרכזים לפיתוח
בר קיימה על מנת להוביל את מדינות העולם לקחת אחריות על הסביבה.
לחברה האזרחית יש תפקיד חשוב בהשגת יעדים אלו באמצעות שינוי התנהגויות וקידום מיזמים.
בתוכנית זו נכיר את יעדי
 האו"ם דרך מיזמים שונים מסביב לעולם. מיזמים אלו יהוו
השראה לקידום מיזמים מקומיים. באמצעות כלים לחשיבה יצירתית יפתחו התלמידים מיזמים ליעדים
אותם הם ירצו לקדם בבית הספר ובקהילה.

הרגל נרכש: לפתח חשיבה יזמית על אתגרים מצויים

6 מפגשים

כיתות ו'-י'

מספר בגפ"ן: 11577

מקווה נאה בישראל יפה 2013

עושים סביבה טובה

התלמידים מכירים את הייחודיות של היישוב דרך התבוננות וחקירה של הערכים הסביבתיים
ובחינת האתגרים והמפגעים בסביבת בית הספר במיקוד לכלוך ופסולת במרחב הציבורי,

צרכנות יתר ושימוש רב בחד פעמי.
הלמידה החוץ כיתתית מאפשרת הבנה של המרכיבים הסביבתיים שרצוי לשמר וליצירת דימוי
של היישוב המיטבי שהתלמידים מעוניינים לחיות בו. על בסיס האתגרים שהתלמידים יזהו הם
יונחו במתודות של פיתוח חשיבה יצירתית-יזמית להצעה של יזומות לטובת הקהילה.

6 מפגשים

כיתות ז' – ט'

מספר בגפ"ן:12458

יצירת קשר עם המרכז ללימודי סביבה

להזמנת פעילות או קבלת מידע נוסף

המועצה לישראל יפה

03-6423111 שלוחה 4

03-6422839

esc@israel-yafa.org.il