55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

שינויי אקלים

חדשות ועדכונים

ממשבר ליוזמה סביבתית

הסביבה בה אנו חיים מאתגרת היום יותר מתמיד. האו"ם קבע 17 יעדים מרכזים לפיתוח
בר קיימה על מנת להוביל את מדינות העולם לקחת אחריות על הסביבה.
לחברה האזרחית יש תפקיד חשוב בהשגת יעדים אלו באמצעות שינוי התנהגויות וקידום מיזמים.
בתוכנית זו נכיר את יעדי
 האו"ם דרך מיזמים שונים מסביב לעולם. מיזמים אלו יהוו
השראה לקידום מיזמים מקומיים. באמצעות כלים לחשיבה יצירתית יפתחו התלמידים מיזמים ליעדים
אותם הם ירצו לקדם בבית הספר ובקהילה.

הרגל נרכש: לפתח חשיבה יזמית על אתגרים מצויים

6 מפגשים

כיתות ו'-י'

מספר בגפ"ן: 11577

מרכז לימודי - על יסודי

מנהיגות לקיימות עירונית

אתגרי המאה ה-21 בתחום הסביבתי מובילים אותנו לצפייה ממנהיגים לטפל בהם.
האחריות שלנו היא לתת כלים לדור העתיד להוביל ולהנהיג פעולות לטובת הסביבה.
דור העתיד צריך להבין את אתגרי הסביבה, להוביל מסרים וערכים, לדעת לאתר פתרונות,
לקבל כלים להתמודד עם בעיות מורכבות ולהניע ללא מורת רוח את הקהילה הבית ספרית
לייצור שינוי בהתנהגויות ולפעול לטובת הסביבה. 
בתוכנית התלמידים מכירים מנהיגות/ים מתחום הסביבה, נחשפים לערכים המובילים וליכולות
המנהיגות הייחודיות שלהן/ם.
במהלך התוכנית קבוצת התלמידים הנבחרת מתנסה בתכנון ובהובלה של פתרון לאתגר סביבתי
במסגרת הקהילה הבית ספרית.

הרגל נרכש: חשיבה של מנהיג

5 מפגשים

כיתות ה'-ט'

מספר בגפ"ן: 2418

tel-aviv-gbae83ea90_1280

עירוניות 2030

תכנון עירוני מיטיב מוביל לפיתוח בר קיימה. התלמידים מכירים במרכיבים השונים
המשפיעים על הסביבה: טיפול בפסולת, ניהול משק אנרגיה, גידול מזון מקומי, מי נגר ועוד
ומתכננים את היישוב/שכונה שלהם תוך הכנסת אלמנטים של עיר חכמה ומקיימת.

מיומנות נרכשת: פיתוח חשיבה תכנונית

5 מפגשים

כיתות ד' – ז'

מספר בגפ"ן: 2418

יצירת קשר עם המרכז ללימודי סביבה

להזמנת פעילות או קבלת מידע נוסף

המועצה לישראל יפה

03-6423111 שלוחה 4

03-6422839

esc@israel-yafa.org.il