55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

יסודי

חדשות ועדכונים

מרכז לימודי - על יסודי

מנהיגות לקיימות עירונית

אתגרי המאה ה-21 בתחום הסביבתי מובילים אותנו לצפייה ממנהיגים לטפל בהם.
האחריות שלנו היא לתת כלים לדור העתיד להוביל ולהנהיג פעולות לטובת הסביבה.
דור העתיד צריך להבין את אתגרי הסביבה, להוביל מסרים וערכים, לדעת לאתר פתרונות,
לקבל כלים להתמודד עם בעיות מורכבות ולהניע ללא מורת רוח את הקהילה הבית ספרית
לייצור שינוי בהתנהגויות ולפעול לטובת הסביבה. 
בתוכנית התלמידים מכירים מנהיגות/ים מתחום הסביבה, נחשפים לערכים המובילים וליכולות
המנהיגות הייחודיות שלהן/ם.
במהלך התוכנית קבוצת התלמידים הנבחרת מתנסה בתכנון ובהובלה של פתרון לאתגר סביבתי
במסגרת הקהילה הבית ספרית.

הרגל נרכש: חשיבה של מנהיג

5 מפגשים

כיתות ה'-ט'

מספר בגפ"ן: 2418

tel-aviv-gbae83ea90_1280

עירוניות 2030

תכנון עירוני מיטיב מוביל לפיתוח בר קיימה. התלמידים מכירים במרכיבים השונים
המשפיעים על הסביבה: טיפול בפסולת, ניהול משק אנרגיה, גידול מזון מקומי, מי נגר ועוד
ומתכננים את היישוב/שכונה שלהם תוך הכנסת אלמנטים של עיר חכמה ומקיימת.

מיומנות נרכשת: פיתוח חשיבה תכנונית

5 מפגשים

כיתות ד' – ז'

מספר בגפ"ן: 2418

אנרגיה

אנרגיה במספרים

בדרך לאפס פליטות נלמד להכיר ולהבין את המספרים השונים המספרים את האתגר האנרגטי.
דרך שפת האינפוגרפיקה התלמידים יכירו את אתגרי האנרגיה הגלובליים, יתוודעו לאופן 
הפקת החשמל בישראל ולדילמות הקיימות בשימוש בגז טבעי.
התלמידים יבחרו להכיר דרך מספרים מקורות אנרגיה מתחדשים וליצור אינפוגרפיקה יצירתית
לטובת הפצת רעיונות חדשניים.

הרגלים נרכשים: שימוש מושכל בחשמל, צעדים קטנים להתייעלות אנרגטית

5 מפגשים

כיתות ד'-ז'

מספר בגפ"ן: 12414

צריכה אחראית

צריכה אחראית

מהו הקשר שבין פסולת לבין גלובליזציה? כמה פעמים אנחנו משתמשים במוצרים?
כיצד חדרה תרבות החד פעמי לחיינו? אלו שאלות שואלים צרכנים נבונים?
כיצד נצמצם פסולת וצריכה?

לאורך המפגשים נזקק את האבחנה בין "רוצה" לבין "צריך",
האם אנחנו צריכים כל דבר שאנחנו קונים?
נבחן את ההשפעות הסביבתיות של המוצרים שאנו צורכים ונכיר את המושגים
"תרבות הצריכה" ו"גלובליזציה" דרך סיפורים ממקומות שונים בעולם.

הרגל נרכש: צמצום צריכה

4 מפגשים

כיתות ג' – ז'

מספר בגפ"ן: 12687

אתגר המים

אתגר המים

מים הוא משאב הכרחי לחיים. באזורים רבים בעולם נושא המים מהווה אתגר לא פשוט.
גם בארץ משאב המים היווה בעיה משמעותית, וכיום ניתן לציין ש
צלחנו אותה באמצעות
פתרונות טכנולוגיים שונים.
בתוכנית הילדים נחשפים לאתגר סביבתי עולמי בנושא מים, לומדים איך ניתן לשמור על
משאב המים, לומדים את החשיבות של שמירה על התשתיות וכמובן את ערכם של מי הברז
הראויים והבריאים לשתויה.
במהלך התוכנית יוצרים התלמידים משחקים להכרות עם נושא המים מחומרים בשימוש חוזר
בנושא מים וסביבה לטובת כלל התלמידים בבית הספר.

הרגלים נרכשים: שימוש מושכל במים, אי השלכת מגבונים לביוב ושתיית מי ברז.

5 מפגשים

כיתות ד'

מספר בגפ"ן: 11346

hand-gc3f287fe5_1920

מפגשים מהסוג הסביבתי

הימים הסביבתיים הבינלאומיים מעלים את המודעות לנושאי סביבה וקיימות.
  22.4 יום כדור הארץ
  22.5 יום המגוון הביולוגי
  5.6 יום איכות הסביבה
  הרשימה המלאה באתר משרד החינוך.

קיימים אצלנו מגוון מפגשים לימים מיוחדים אלה בנושאים שונים:
משבר האקלים, טבע עירוני, הופכים את הפח, אריזות, ציפורים, עצים ועוד.

משך הפעילות: שעתיים

כיתות א'-י'

מספר בגפ"ן: 12984

סביבה וטבע עירוני

סביבה וטבע עירוני

הסביבה היא חלק מהבית שלנו. אנחנו צריכים להיות חלק ממנה, לדעת לנוח בה,
להתהלך בה, ללמוד ממנה ועליה – לחיות בה.
התוכנית מהווה הזדמנות לצאת לסביבה להתבוננות בטבע העירוני, לשאילת שאלות
על התמודדיות של מגוון המינים, להכרות עם יחסי הגומלין ולהתייחסות למפגעים.
התוכנית תאפשר לתלמידים לכנות את העצים, הצמחים, הציפורים והחרקים בשמם.
כך יוכלו להמשיך לעקוב, לחקור ולספר עליהם לאורך כל השנה.

 

הרגל נרכש: עוקבים אחר טבע עירוני ביום יום

5 מפגשים

כיתות א'-ג'

מספר בגפ"ן:11495

ירקון

כשנחל פוגש יישוב

מכירים את הנחל ליד הבית? או שמא מאחורי הבית? יתכן ותגידו כי אין בארצנו
המתייבשת נחלים ליד מגורי אדם.
מבירור קל תגלו שביישוב שלכם או לידו יש נחל. לעיתים הנחל מוזנח ומהווה
את "החצר האחורית של הבית", ולרוב הוא מזמן מפגש עם טבע עירוני.
הנחל מהווה הזדמנות לתלמידים להיחשף לעולם החי והצומח המצוי ביישוב ליד
הנחל ולהכיר באתגרים שבית גידול זה מתמודד איתם.
התוכנית כוללת סיור בתחנות אשר מזמנות התבוננות, חקירה, דיון, פעולה לטובת המקום
ואפילו חוויה באמצעות משחקים והווי של שהייה בטבע. בעקבות הסיור התלמידים יכינו
היצגים להכרות עם סיפור הנחל לקהילה
לטובת שמירה על הנחל העובר ביישוב.

 

הרגל נרכש: לומדים להנות מטבע עירוני

4 מפגשים

כיתות ד'-ז'

מספר בגפ"ן: 11601

סיור ירקון

כשנחל ירקון פוגש את העיר הגדולה

בית המועצה לישראל יפה נמצא על גדות הירקון ומזמן ביקור משולב בנחל
ובמרכז המבקרים 'תפיסת עולם'.
הסיור מאפשר לבחון
את אחת מסוגיות הקיימות בעיר המתייחס לתפקיד הנחל
ולשימור של טבע עירוני על המגוון הביולוגי שבו. הסיורים בנחל מותאמים לגילאים שונים:
ילדים צעירים מכירים את הנחל דרך סיפורים ומשחקים, תלמידים בוגרים מכירים את
אתגרי הנחל דרך חקר ותכנון.

הסיור משולב עם כניסה למרכז המבקרים 'תפיסת עולם' בנושא קיימות
המאפשר להבין את האתגרים העולמיים
הקיימים בשמירה על הסביבה ואיכות החיים. 

 

הרגל נרכש: לומדים להנות מטבע עירוני

משך הפעילות: כשלוש שעות

כיתות ב'-יב'

מספר בגפ"ן: 12492

משחקים בפסולת 0

משחקים בפסולת

יצא לכם פעם לשחק בפסולת?
בפעילות זו התלמידים מבינים כי לאדם השפעה רבה על הסביבה ולומדים מה הקשר
בין צריכה לבין פסולת.
התלמידים לומדים כי הטבע הוא המקור לכל החפצים שלנו ומשאביו מוגבלים, לומדים
כמה זמן לוקח לכל חומר להתכלות, מבינים את הבעייתיות שבהטמנת פסולת, ואף
מציעים פתרונות שונים לצמצום הפסולת.
בסיום הפעילות הם נהנים ממשחקים שנוצרו בשימוש חוזר מחפצים שונים ומגוונים.

הרגל נרכש: צרכנות נבונה, סביבה נקיה ושימוש חוזר.

5 מפגשים

כיתות ד' – ז'

מספר בגפ"ן: 12418

אדם וחוף

האדם והחוף

התלמידים יכירו במאפייני הסביבה החופית, את עולם החי המצוי בה וייחשפו לאתגרים
שסביבה זו מתמודדת איתם.
ביקור מודרך בחוף הים יאפשר להתרשם מקרוב בייחודיות של חוף הים מול האתגרים
שעולם החי במקום מתמודד איתם.
התלמידים במהלך הסיור הסדנאי יאתרו את הסיפורים המייצגים את ייחודיות של הסביבה החופית
מול האתגרים הקיימים להפצה בקהילה לטובת שמירה על חוף הים הייחודי של ישראל.

 

4 מפגשים

כיתות ד'-ט'

מספר בגפ"ן: 11511

יצירת קשר עם המרכז ללימודי סביבה

להזמנת פעילות או קבלת מידע נוסף

המועצה לישראל יפה

03-6423111 שלוחה 4

03-6422839

esc@israel-yafa.org.il