55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה
55 שנות קיימות במועצה לישראל יפה

אנרגיה זמינה ונקיה

חדשות ועדכונים

אנרגיה

אנרגיה במספרים

בדרך לאפס פליטות נלמד להכיר ולהבין את המספרים השונים המספרים את האתגר האנרגטי.
דרך שפת האינפוגרפיקה התלמידים יכירו את אתגרי האנרגיה הגלובליים, יתוודעו לאופן 
הפקת החשמל בישראל ולדילמות הקיימות בשימוש בגז טבעי.
התלמידים יבחרו להכיר דרך מספרים מקורות אנרגיה מתחדשים וליצור אינפוגרפיקה יצירתית
לטובת הפצת רעיונות חדשניים.

הרגלים נרכשים: שימוש מושכל בחשמל, צעדים קטנים להתייעלות אנרגטית

5 מפגשים

כיתות ד'-ז'

מספר בגפ"ן: 12414

ממשבר ליוזמה סביבתית

הסביבה בה אנו חיים מאתגרת היום יותר מתמיד. האו"ם קבע 17 יעדים מרכזים לפיתוח
בר קיימה על מנת להוביל את מדינות העולם לקחת אחריות על הסביבה.
לחברה האזרחית יש תפקיד חשוב בהשגת יעדים אלו באמצעות שינוי התנהגויות וקידום מיזמים.
בתוכנית זו נכיר את יעדי
 האו"ם דרך מיזמים שונים מסביב לעולם. מיזמים אלו יהוו
השראה לקידום מיזמים מקומיים. באמצעות כלים לחשיבה יצירתית יפתחו התלמידים מיזמים ליעדים
אותם הם ירצו לקדם בבית הספר ובקהילה.

הרגל נרכש: לפתח חשיבה יזמית על אתגרים מצויים

6 מפגשים

כיתות ו'-י'

מספר בגפ"ן: 11577

יצירת קשר עם המרכז ללימודי סביבה

להזמנת פעילות או קבלת מידע נוסף

המועצה לישראל יפה

03-6423111 שלוחה 4

03-6422839

esc@israel-yafa.org.il